Klassregel


 

Maximum Lvl = 7.70 Lvl = Längden vid vattenlinjen i meter
Minimum B = 2.34 B = Bredden i meter
Minimum G = 3.60 G = Girth
Maximum d = 0.25 d = Girthdifferensen
Minimum BV = 90 % av B BV =Bredden vid vattenlinjen
Minimum F = 0.65 F = Fribord i meter
Maximum S = 75 kvm S = Segelarea i kvadratmeter
Minimum d.y. = 1.40 d. y. = Djupgående i meter

Längden

Längden Lvl är längden vid vattenlinjen som är föreskrivit i den internationella regel med tillägg av:1) differensen mellan girthen (överkant på däck till överkant på däck) vid vattenlinjens ändpunkt förut och 2 gånger fribordshöjden på detta ställe, och 2) 1/5 av differensen mellan girthen (överkant på däck till överkant på däck) vid vattenlinjen ändpunkt akter och 2 gånger fribordshöjden på samma ställe.

Bredd

Bredden B är fartygets största bredd mätt utanpå bordläggningen. Lister, räcken är icke medräknat.

Girth

G är rätgirthen mätt från överkant på däck under kölen till överkant däck på andra sidan på det ställe där girthmåttet är som störst, avdraget 2 gånger fribordshöjden på samma ställe. Skulle rätgirthen vara samma på flera ställen, används det ställe där det är närmast den största bredden för efterföljande mätningar, dock kan konstruktören placera girthens mätning till vilken som helst ställe akterut 55 % av vattenlinjelängden, mätt framifrån under förutsättning av att den nedre köllinjen är en rät linje akterut till det ställe med en rimlig avrundning vid kölens yttersta ända upp mot rodret. Likaledes får girthen under inga omständigheter akterliga mätningen överskrida den mätta girthen (överkant däck till överkant däck) med mer än 3 %. Skulle det vara fördjupningar i undervattensprofilen i för och akter, skall girthen och girthdifferensen mätas under en tänkt köllinje utan hänsyn till sådana fördjupningar.

Girthdifferensen

Girthdifferensen d är differensen mellan rätgirthen (mått som förut beskrevs, från överkant däck till överkant däck) och spantgirthen mått längs med skrovsidan mellan de samma punkter.

Bredden vid vattenlinjen

Bredden vid vattenlinjen BV mäts som föreskrivit förmätning av Lvl (längden vid vattenlinjen) på samma sätt som B mäts.

Friborden

Fribordet F skall vara: 2 gånger fribordhöjden på stället för girthmätningen + 1 gång fribordshöjden vid vattenlinjens ändpunkt förut + 1 gång fribordhöjden vid vattenlinjens ändpunkt akterut. Summan av dessa mått divideras med 4.

Djupgående

d.y. är båtens djupgående mätt från vattenlinjen på samma ställe som girthen.

Segelarea

Segelarean S mäts enligt det internationella mätreglementet (som föreskrives i instruktioner för mätning § 31).

Övrigt

Fristående roder är icke tillåtet. Rodret må följe den naturliga akterstäven i sin hela längd. Masten skall vara homogen och kölen av järn

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *