Ritningar


Ritningar som finns

Johan Anker

Byggnummer: 168-1971, 178, 180, 188, 192, 194  för diverse beställare

K: Spant, Diagonaler, och Profil 1:10 28/11 1915
T: Arr: ritning och utslagsritning 1:10 datum utskuret  Ritning2
T: Spanttabell 30/1 1916
L: Arr: ritning och utslagsritning 1:10 inget datum

Byggnummer: 172-176 för diverse beställare

K: Spant, Diagonaler och Profil 1:10 23/11 1915

Spant,Profil och Planritning båt nr:172-176 för Georg Rohde, Halfdan Hansen, Fred Olsen, Johs Lindvig och Jac Lindvig. Ritat av Johan Anker

Spant,Profil och Planritning båtnr:172-176 för Georg Rohde, Halfdan Hansen, Fred Olsen, Johs Lindvig och Jac Lindvig. Ritat av Johan Anker

T: Spant, Arrangemangsritning 1:10 15/11 1915
T: Segelritning, Stående rigg för nr: 174, Fred Olsen 1:40 25/11 1915

Rigg och Segelritning för Båtnr: 174. Skeppsredare Fred Olsen

Rigg och Segelritning för Båtnr: 174. Skeppsredare Fred Olsen

T: Segelritning, 60 kvm för nr 172 1:40 14/10 1931
B: Spant, Arrangemangsritning 1:10 15/11 1915
B: Segelritning, 60 kvm för nr:173, Mitra, Halfdan Hansen. Sign A. Holth 1:40 9/9 1929

 

T: 60 – 52 kvm. Ny Segelritning och Stående rigg 1:50 11/3 1932

Omriggning från 60 kvm till 52 kvm

Omriggning från 60 kvm till 52 kvm

 

T/P  Ny Rigg 75 -60 kvm  25/3 1924 Segelritning03

Bjarne Aas

1. För Arkitekt Kaspar Hassel
2 st Utkast, Profil, Linjer, Spantritning 1:20 28/8 1914
2. För Chr. R. Christophersen, Tönsberg
1 st utkast, profil, däck och mittspant 1:20 22/11 1915
2 st profil, linjer och spantritning 1:20 24/11 1915
2 st Plan av inredning 1:20 28/11 1915 Inredning1
1 st Utslagstabell Feb 1916
1 st Köl och Stävar 7/3 1916
1 st Mittspant 15/3 1916
3. 1 st förslag till rodergenomföring 1:10 25/9 1917
4. 1 st Däckplan 1:10 13/10 1917
5. 1 st Köl, Stävar, Bottenstockar, Bultar, mm Jan 1918
1 st Profil, mm 8/2 1918
1 st Kölritning
1 st Profil, Segelritning, Rigg 1:30 10/2 1918

Jac M Iversen

1.
2.
3.
4.
5.